FRÅGA GUDRUN

FRÅGA GUDRUN

HUR LÄNGE ÄR KROPPEN I OBALANS EFTER GRAVIDITET?
– Vi brukar säga att första gränsen är 6-8 veckor efter att barnet är fött. Då ska avslaget från livmoder upphört och kroppsformerna börjat återta lite av tidigare former. Nästa tidpunkt kan vara 3 månader då har rutinerna börjat infinna sig och känslorna för barnet fördjupats ytterligare. Nästa steg kan vara när man slutar amma. Upp till ett år kan man nog räkna med att saker är lite i obalans. Ammar man så har man ett hormon som heter prolactin som oftast inte stör jättemycket men det gör att du inte producerar så mycket östrogen och därför blir slemhinnorna något torra. Det kan då också göra att intresset för sex inte är så stort. VIKTIGT att komma ihåg är dock att alla är olika!

VARFÖR ÖKAR FÖRLOSSNINGSRÄDSLAN?
– Jag tror att vi har mer funderingar kring existentiella saker överlag idag, vi jämför oss också mycket med varandra och vi vill lyckas med allt vi tar oss för. Vi är också mer rädda för bristande kontroll och rädsla för det okända. Det här kanske kan vara det enda gången i livet som det är omöjligt att ha någon kontroll och det skrämmer. Vi har också tyvärr byggt upp något slags outtalat värderingsystem, där vi värderar och jämför förlossningar mot varandra, det skapar naturligtvis också en rädsla för att misslyckas. Dessutom har stressen på grund av den ökade arbetsbelastningen på förlossningsklinikerna ökat. Barnmorskan har inte alltid tid att vara inne hos den födande kvinnan utan måste springa emellan 2 födande kvinnor. Detta innebär att det kontinuerliga stödet som kvinnan behöver för en bra upplevelse uteblir. Konsekvenserna av detta kan bli att när föräldrarna vill ha ett andra barn så blir det med hjälp av kejsarsnitt.

Lämna ett svar

Stäng meny